Desatero pro začínající veteránisty

1. Zájem o vše staré a krásné.

2. Představa, co byste chtěli vlastnit.

3. Shánět literaturu a technické publikace o typu a značce.

4. Bezpečné místo, kde budete parkovat.

5. Rozhodnout se, co chci vlastnit, zda auto nebo motocykl, s ohledem na velikost místa a uložení.

6. Propátrat své okolí včetně stodol a zahrad, ptát se lidí a pídit se.

7. Naučit se trpělivosti a ohleduplnosti k jednání o koupi.

8. Našetřit potřebnou sumu na koupi.

9. Vymyslet způsob, jak vozidlo převést k sobě.

10. Začít nekonečný kolotoč oprav, mytí, leštění, vylepšování.

 


BONUS: Jedenácté přikázání - mít kolem sebe spřízněnou duši, nejlépe manželku, která Vás podporuje a fouká na bolístky při nezdarech.

VÝSLEDEK: Nádherný pocit z jízdy ve starém autě, mávání zdravícím lidem, nejvíce dětem, pýcha z účasti na veteránských setkáních a získané vědomosti, které hned tak jiný nemá.