Prohlášení k zákonu o povinných poplatcích

01.01.2009 00:00

 

Vážení kamarádi, kolegové a přátelé historických vozidel.

V Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky byla 23.září 2008 schválena novela zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a president republiky ji dne 8. října 2008 podepsal. Znamená to, že tato novela vstoupí v platnost 1.ledna 2009.

Nikdo z nás jistě nepochybuje o tom, že zpřísnění zákona je potřebné.

Všichni víme o případech, kdy zcizením dopravního značení nebo dopravního zabezpečovacího zařízení byly ohroženy životy desítek, možná stovek lidí.

Všichni víme o vandalismu a krádežích páchaných na uměleckých dílech, pietních místech atp. Nikdo z nás nechce aby se Česká republika stala vrakovištěm Evropy a nikdo z nás nechce podporovat bezohlednou a neekologickou likvidaci autovraků atp.

Nemáme výhrady vůči celé této novele zákona a proto ani není naším cílem ztrácet čas a energii marným bojem za její zrušení jako celku.

Chceme se však velmi ostře ohradit proti paragrafu 37 e tohoto zákona. Tento podivný přílepek (který dokonce ani nebyl součástí původního návrhu novely zákona !!!) byl do návrhu vložen Ministerstvem pro životní prostředí prostřednictvím Výboru pro životní prostředí a následně schválen většinou poslanců a to napříč politickým spektrem.

Tento jediný paragraf (jinak jistě potřebného zákona) zavádí zcela nesmyslné tzv. poplatky za ekologickou likvidaci vozidel. Vůči nám, veteránistům všeho druhu a zaměření je zcela nespravedlivý, neoprávněný a hlavně neférový. Nepopíráme, že u nás je v provozu na pozemních komunikacích mnoho vozidel zastaralých, často ve velmi špatném technickém stavu. Náprava je věcí Stanic technické kontroly, dozorem státu nad prací STK a Policie České republiky. Ať jsou však příčiny jakékoliv, je naprosto nesystémové, nesmyslné a nespravedlivé abychom za tento stav byli trestáni ,,ekologickým poplatkem ‘‘ právě my, veteránisté, kteří za tento stav neneseme odpovědnost, za velkých osobních i finančních nákladů renovujeme a restaurujeme historická vozidla, vozidla která v žádném případě k likvidaci určena nejsou. Právě naopak. Jsou, a nejenom námi, považována za kulturní a technické dědictví.

Neexistuje ani nejmenší logický důvod pro to, abychom snášeli tuto svévoli a byli nuceni platit tuto mimořádnou daň právě my! Vždyť i při pouhé výměně vozidel, kterou provedeme mezi sebou, budeme státem obráni každý o 10.000 Kč!!!

Právě teď je ten správný čas protestovat a protestovat důsledně a razantně ! Budeme-li k tomuto mlčet - státní kasa si prostřednictvím Fondu pro životní prostředí na příjem peněz z těchto poplatků jistě rychle a ráda zvykne. A víme dobře, že rušit zavedené příjmy je skoro nemožné. A za dva, tři roky může být tento poplatek ještě zvýšen. Důvod pro to se vždy najde.

Kolegové a kamarádi,

V celé republice existují desítky a stovky klubů, občanských sdružení nebo třeba spolků či volných sdružení majitelů HV i stovky veteránistů nikde neorganizovaných . Nechceme pořádat žádné demonstrace či blokády, nechceme se doprošovat, ale hlavně nechceme platit tuto nesmyslnou pokutu. Náš cíl je zrušení tohoto poplatku a k dosažení tohoto cíle volíme naprosto standardní a demokratickou formu protestu - je to způsob, kterého se naše politická reprezentace tak často dovolává.

Žádáme vás, připojte se k naší výzvě, k našemu protestu! Nikdo jiný to za nás neudělá! Žádný vlivný strýček, žádný úředník a už vůbec ne žádná mocná lobby. Jenom na nás záleží, zda do příští veteránské sezóny vyjedeme nezatížení tímto nesmyslem. Oslovte proto, stejně jako my, svoje zastupitele, poslance parlamentu ČR ve vašich volebních obvodech a obešlete je výzvou kterou jsme připravili. (text výzvy si můžete stáhnout zde, doplníte jen VAŠE údaje)

(seznam poslanců PS PČR najdete zde) Na této stránce také budeme monitorovat stav.

Námi volení poslanci novelu zákona v této podobě přijali i s oním nešťastným přílepkem (paragrafem 37e) a jen oni ho mohou zase ze zákona odstranit a to dokonce bez větší námahy.

Věříme, že se naše i vaše rozhořčení nerozplizne v neplodných internetových diskuzích a nevyšumí do ztracena. Doufáme, že společným tlakem donutíme naše volené zástupce všech barev k napravení této zjevné nespravedlnosti. Žádáme vás, abychom nyní dali stranou spory, které otravují veteránskou scénu a v této věci postupujme společně bez ohledu na to ke kterému klubu či spolku se hlásíme.

Žádáme vás, pokud se k naší iniciativě připojíte, o podání zprávy kdy a kterého poslance jste kontaktovali na emailovou adresu vyzvaposlancum@seznam.cz , kterou jsme k tomuto účelu zřídili a rovněž vás žádáme o další šíření této výzvy všem kolegům, kamarádům a přátelům historických vozidel.

Máte li chuť k věci cokoliv sdělit či navrhnout můžete zde

Politici přicházejí a odcházejí. Historická vozidla zůstávají!